Ревизионна Ринопластика – OP. DR. CENK TEKER
ONLINE APPOINTMENT

  5/5
  Revizyon Rinoplasti

   

   Ревизионна Ринопластика

   

  Благодарение на ревизионната естетика на носа, известна още като ревизионна ринопластика, е възможно да се премахнат естетическите или функционални проблеми, възникнали след естетика на носа.

   

  Лицето е най-изявената част на тялото, а носът е най-изпъкналата и забележима точка на лицето. Следователно грешките, които могат да възникнат поради хирургическа интервенция или лечебния процес, не могат да бъдат толерирани, когато става въпрос за носа. Поради тези причини не е изненадващо, че ринопластиката е сред най-често срещаните ревизионни операции.

  Основният момент при решението за ревизионна ринопластика е недоволството на пациента от резултата от операцията на носа. Прости естетични проблеми, асиметрични подобрения, излишък на обем и дефекти, дисфункции като дишане, инфекции, реакции на шевове, сраствания, които наричаме синехия, са основните причини, които изискват ревизионна ринопластика.

   

  Простите ревизии могат да бъдат коригирани със затворени методи, но по-големите проблеми обикновено се разрешават с отворена ринопластика с използването на хрущял който се взема от ребрата.

   

  За да се вземе решение за ревизионна ринопластика, е необходимо да се изчака поне 1 година след последната операция на носа. Основната идея на ринопластиката е да се направи нос, който няма да се нуждае от ревизионна операция, до колкото е възможно.

   

  Какво Означава Ревизионна Ринопластика (Ревизионна Естетика На Носа)?

   

  Ревизионната ринопластика е медицинският термин за повторение на операции по ринопластика, което означава ринопластика по каквато и да е причина. Ревизионната хирургия на естетика на носа, за съжаление, е на първо място сред най-често прилаганите естетични операции (ревизионни операции).

   

  При ревизионната ринопластика често са психологически изтощени хора, които са имали трудности поради разочарованието след първата операция. Затова те подхождат към ревизионната хирургия под влиянието на това лошо преживяване, което е много разбираемо.

   

  Когато погледнем от положителната страна, операциите по ревизионна ринопластика са единственият начин да премахнете естетиката на носа, която не ви харесва, резултатът от която е най-голямото съжаление в живота ви.

   

  КаквоПредставлява Ревизионната Ринопластика (Ревизионна Естетика На Носа)?

   

  В случаите, когато функционалните или естетически проблеми се наблюдават самостоятелно или заедно след естетика на носа, извършването на втора естетика на носа се нарича ревизионна естетика на носа. Операцията за ревизионната естетика на носа включва отворени или затворени естетически реконструктивни операции за коригиране на влошаването на естетическия вид или функционалните качества на носа, в рамките на ревизия/повторна операция на носа след естетика на носа.

   

  Тази операция е втората естетическа операция на носа, която наричаме ревизионна естетическа операция на носа, тъй като се извършва отново след предишната естетическа операция на носа. Освен погрешната първа операция, това е и валиден естетичен хирургичен подход при отстраняване на естетически и функционални влошавания, дължащи се на удар, инцидент или травма след естетика на носа.

   

  Защо се Извършва Ревизионна Ринопластика?

   

  Ревизионната естетика на носа, независимо дали има естетически или функционални нарушения, се извършва, за да се премахне недоволството, причинено от предишната ринопластика.

   

  Основното оплакване, което прави пациента недоволен, се счита за централен проблем на ревизионната ринопластика.

   

  Пациентът може да не хареса резултата веднага след естетичната операция на носа, някои естетически или функционални проблеми може да са станали забележими с течение на времето или е възможно след това да се появят естетически и/или функционални деформации като следните:

   

  ●    Не сте доволни от новата форма на носа след естетична операция на носа

  ● Естетични деформации и функционални несъответствия, дължащи се на недостатъчност на хрущялната тъкан след операция на носа

  ● Колапс/влошаване в назалната анатомия

  ● Затруднено дишане след операция на носа, постоянна назална конгестия

  ● Инфекция, хрема и подобни здравословни проблеми, причинени поради хирургическа грешка

   

  Кога Трябва Да Се Извърши Ревизионна Операция На Носа?

   

  По принцип ревизионната естетика на носа трябва да се извършва най-малко 1 година след първата операция на носа, освен случаите ако няма тежка и/или миризлива инфекция или подобен спешен случай.

   

  Защо е важно да е изминала поне една година от първата ринопластика преди ревизионната ринопластика?

   

  ● За да може да се преобразува естетическото изображение, което пациентът не харесва, подуването след ринопластика трябва да бъде отшумяло

  ● Преди ревизионна ринопластика е необходимо носът да придобие окончателната си форма, което е една от важните предпоставки на ревизионната операция и влияе положително на резултата.

  ● Необходимо е да мине поне една година за заздравяването на раните, а тъканите, които съставляват анатомията на носа, да се възстановят от хирургичната травма.

  ● Пълното зарастване на оперативни рани преди ревизионна ринопластика, която обикновено се извършва с отворен метод, предотвратява възникването на неочаквани изненади по време на операцията.

   

  Рискове При Ревизионна Ринопластика

   

  Ревизионните операции по ринопластика обикновено са по-трудни процедури в сравнение с естетичните операции на носа, които се извършват за първи път. Най-големият риск е възможността за „неуспешна ревизионна ринопластика”, която причинява изключително досадни ситуации както за пациента, така и за лекаря.

   

  Рискът от ревизионна ринопластика е специфичен за всеки отделен случай, в зависимост от причината за кандидатстване за ревизионна естетика на носа след естетика на носа, оплакването, произтичащо от първата операция, и степента на деформацията.

   

  В Какви Ситуации Се Извършва Ревизионна Ринопластика?

   

  Ревизионната ринопластика не винаги се извършва, за да се коригират големи грешки или да се подобрят много лошите резултати. След естетическа операция на носа се развиват голямо разнообразие от деформации/грешки с различна степен на дискомфорт.

   

  Незначителни оплаквания, както и сериозни проблеми в естетическия вид са обект на ревизионна ринопластика. За да се компенсират функционалните проблеми, които възникват след операция на носа, е необходимо да се планира ревизионна операция на носа по същия начин.

   

  Следните са често срещани положения, които карат хората, при които е извършена ринопластика преди, да се извърши повторна ринопластика:

   

  ● Естетична деформация на носа и/или на връха на носа

  ● Асиметрия на върха на носа и ноздрите

  ● Кривина в гърба на носа

  ● Падане на върха на носа

  ● Деформация на вътрешната носна кост

  ● Натрупване и растеж на меките тъкани във вътрешния нос

  ● Изображение на сводест гръб на носа

  ● Дебел гръб на носа

  ● Непроменен оток в областта на върха на носа

  ● Установен оток след операция на носа

  ● Деформации, останали от заздравяването на рани

  ● Инфекция, която не преминава след ринопластика

  ● Реакции към чужди вещества

  ● Реакции към шевовете

    

  Как Се Извършва Ревизионна Ринопластика?

   

  Ревизионната ринопластика се планира индивидуално за всеки отделен случай, в зависимост от това какви са оплакванията на пациента от предишна операция на носа. Затворената или отворена ревизионна ринопластика се извършва с помощта на техниките, които наричаме пиезо, микро тур, класическа конвенционална ринопластика или комбинирана ринопластика, където тези методи се прилагат заедно, чрез трансплантация на хрущялна тъкан от реброто или ухото в необходими случаи.

   

  Методите и техниките, които да се използват, се решават за всеки отделен случай след подробен преглед. Много е важно да се идентифицира и анализира проблемът преди ревизионната операция. Търпението и психологическата стабилност придобиват все по-голямо значение в лечебния процес.

   

  Отворена Ревизионна Ринопластика /Ревизионна Естетика На Носа С Отворена Техника

                 

  Често срещаният метод в ревизионната ринопластика е отворена ревизионна ринопластика. Прави се с V-образен разрез от областта, която наричаме columella-колумела под крилата на носа.

   

  Когато става въпрос за ревизионна ринопластика, с изключение на малки проблеми, това, което може да се направи със затворената техника, е ограничено.

   

  Неизбежно е отварянето на носа при ревизионни операции, които изискват редизайн на хрущялната структура, както в следните случаи, и това е по-правилня подход:

   

  ● Изместване на присадките след ринопластика

  ● Естетични деформации вследствие на удар, инцидент, травма след ринопластика.

  ● Състояние на инфектирана рана

  ● Неправилна операция на носа

   

  Затворена Ревизионна Ринопластика / Затворена Ревизионна Естетика На Носа

   

  Затворената ревизионна естетика на носа, която извършваме с разрез, направен през вътрешната страна на носа, е изключително изгоден метод за елиминиране на минимални дефекти. Благодарение на затворената техника е възможно да се коригират незначителни естетични влошавания и да се решат проблемите с хрущялите или меките тъкани в носа, без да е необходимо повторно отваряне на носа.

                             

  Ситуациите, в които често прибягваме до операции със затворена ревизионна естетика на носа и получаваме задоволителни резултати, са следните:

   

  ● Падане на върха на носа след ринопластика

  ● Малки асиметрии на върха на носа след естетична операция на носа

  ● Изпъкналост на гърба на носа след операция на носа

  ● Малки докосвания във формата на носа

   

  Техники, Които се Използват в Ревизионната Естетична Хирургия На Носа

   

  Обикновено се следва комбинация от много методи за постигане на най-добри резултати. Поради тази причина лекарят по ревизионна ринопластика трябва да владее всички тези методи и техники.

                            

  Когато няма деформация в костната тъкан, не е необходимо да се използва пиезо или микро тур, при подобни ревизионни ринопластични операции може да бъде предпочитан затвореният метод.

   

  Отворената ревизионна ринопластика става валиден метод, ако целият резерв на хрущялната тъкан се изразходва по време на първата операция и/или трябва да се промени анатомията на носа.

   

  Да изброим техниките, които използваме при ревизионна ринопластика, която може да се извърши с отворена или затворена ринопластика:

   

  ● Ултразвукова Ринопластика/Пиезо Техника

  Пиезо устройството е техника за оформяне на кости, която използваме често по време на ринопластика и ревизионна ринопластика. С пиезо метода е възможно да се оформи костта, без да се счупи.

   

  Mikro Tur/Micro Driller Техника

  При микро тур техниката, която използваме, когато искаме да изтъним костта без активно счупване, костта се оформя с помощта на бързи дриллер машини.

   

  ● Конвенционална Ринопластика 

  При тази техника, която ние наричаме класическа конвенционална ринопластика, носната кост се изпилява и оформя чрез счупване. Въпреки че не се използва толкова често, колкото преди, това е техника за оформяне на носната кост, която се използва при необходимост и все още е валидна.

   

  ● Холистична Ринопластика

  Протоколите за ревизионна ринопластика обикновено се извършват с комбинираната техника на ринопластика, където се използва повече от една техника. Пиезо, микро тур и някои техники на конвенционалната ринопластика се използват заедно в зависимост от съдържанието на операцията.

   

  Преди Ревизионна Ринопластика

   

  Естетичните операции на носа са чувствителни психологически процеси от самото начало, тази чувствителност достига много по-високи нива преди ревизионната ринопластика. Важно е да се вслушате в подробностите относно първата операция и след операционния процес на носа и да накарате пациента да усети, че можете да съчувствате пациента.

   

  След подробен преглед, когато имаме нужда от повече данни, се изисква компютърна томография (КТ).

   

  След това, като се имат предвид приоритетните очаквания на пациента от ревизионна ринопластика, се определят методите и техниките, които ще се използват при операцията.

   

  Начинът, по който трябва да се следва, спонтанните решения, които трябва да се вземат по време на операцията срещу възможни неочаквани ситуации и всички други детайли се оценяват взаимно с пациента.

   

  След Ревизионна Ринопластика

   

  Процесът на възстановяване при ревизионната ринопластика варира от човек на човек, в зависимост от съдържанието на операцията, но като цяло протича подобно на след ринопластика:

                          

  ● Синини и подуване след ревизионна ринопластика са състояния, които очакваме.

  ● След 3 седмици след ревизионната ринопластика отокът се елиминира до голяма степен, но носът продължава да се свива и отокът продължава до 1,5 години.

  ● Необходими са 1-1,5 години, за да се установи носът след ревизионна ринопластика.

  ● След ревизионна ринопластика, белегът постепенно избледнява и става невидим, ако не се гледа внимателно от близо.

   

  Ринофилософия: Ако Е Възможно, Да Няма Необходимост От Ревизия!!!

   

  Разбира се, нито един лекар, който извършва ринопластика, не би искал пациентът му да се нуждае от ревизионна ринопластика. Според нас извършването на операции, които няма да изискват ревизия, трябва да бъде философията на естетичната хирургия на носа.

   

  Защото ревизионната хирургия означава както разходи, така и отново лягане под ножа.

   

  Да се подложи на ревизионна операция е много трудно за пациента, но не трябва да се разглежда като края на света. Ако не деморализирате и не подхождате положително към проблема, това ще улесни процеса по отношение на управлението на стреса преди и по време на ревизионната ринопластика и ще бъде по-лесно да се измъкнете от негативното емоционално измерение на работата и да се срещнете с правилния лекар.

   

  Благодарение на съвременните техники с ревизионната ринопластика е възможно да се решат много проблеми. Стига да преминете през предварителен процес на ревизионна ринопластика, базиран на открита комуникация с реалистични очаквания и операцията да бъде извършена от опитни ръце…

   

  Ревизионната Ринопластика Най-Добрият Лекар…

   

  Най-добрият лекар в ринопластиката е много относителен дебат, но разбира се има някои медицински и естетически стандарти, иначе нямаше да можем да решим дали нещо е красиво или здравословно!

                                     

  Можем да отговорим на въпроси като кой е най-добрият лекар за ревизионна ринопластика, как да го открием и как да вземем решение въз основа на това.

   

  Много по-малко вероятно е лекар, който има познания по физиологията и анатомията на носа, който е посветен на ревизионната ринопластика и има много и различни случаи свързани с тези процедури, да се провали в ревизионната хирургия.

   

  Броят на хората, които не са доволни от първата си операция на носа, е малък. Често започва търсенето на нов лекар и този процес може да бъде объркващ. Можем да изброим някои приоритетни/важни точки, както следва:

   

  ● Медицинските истини да се държат на преден план

  ● Разработване на персонализирани естетически подходи

  ● Добавяне на собствена интерпретация на актуалните естетически тенденции

  ● Грижа за откритата комуникация с пациента

  ● Приоритизиране на удовлетвореността на пациентите

   

  Работата със съвместен лекар за създаване на нов нос в съответствие с чертите на лицето и изражението на лицето, а не според естетическите модели, кара пациента да се чувства комфортно и безопасно по време на процеса на ревизионна ринопластика.

   

  Ревизионна Ринопластика в Турция/Истанбул

   

  Ревизионната ринопластика е една от най-често извършваните естетични ревизионни операции в Турция. Ревизионната хирургия на носа в Истанбул става все по-популярна благодарение на големия брой пациенти с ревизионна ринопластика, идващи от чужбина.

   

  Докато увеличаването на задоволителни резултати превърна Турция в притегателен център в ревизионната ринопластика, голямото търсене на операции по ревизионна ринопластика в Истанбул е особено ценно от гледна точка на увеличаване на професионалния опит в тази област.

   

   

  Цени за Ревизионна Ринопластика

   

  Цените на ревизионната ринопластика могат да бъдат определени само след подробен преглед, съдържанието на операцията, необходима на пациента и определяне на методите, които ще се използват. За съжаление не е възможно да се даде обща цена.

                                                     

  Цената на ринопластика с отворена ревизия, извършена с трансплантация на хрущялна тъкан, и цената на затворена ревизия на върха на носа са различни.

   

  Цените за ревизионна операция на носа може да са по-високи от първата операция на носа. Това е така, защото ревизионната ринопластика е хирургически предизвикателна операция, която изисква сериозен опит и грижи.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Go To Top