Burun Estetiği – OP. DR. CENK TEKER
ONLINE APPOINTMENT

  RİNOPLASTİ

  WHATSAPP

  INSTAGRAM

  5/5
   

  Başarılı bir rinoplasti, biçimsel olarak kişinin yüzüyle uyumlu bir burun estetiği elde etmekle birlikte nefes alan, çalışan bir burun yaratmayı hedefler …

  Her ne kadar güzellik göreceli bir kavram olsa da estetik, belli normlar ve formlar çerçevesinde değerlendirilebilen, ölçülebilir ve üzerinde ortaklaştığımız bir takım kriterler bütünüdür.

  Biçimsel olarak estetik formlara uygun olmasının yanı sıra bir şeyin güzelliği, içerik olarak fayda sağlamasıyla da ilintilidir çünkü güzellik biçim ve özün tutarlılığından doğar.

  Burun estetiği, bu ölçülebilir güzellik sınırları içinde değerlendirilirken aynı zamanda gelişen ameliyat teknikleri ve değişen estetik yaklaşımlardan, çeşitli güncellemeler almıştır.

  Örneğin, burun estetiği yaptıranlar genellikle “estetik olduğu belli olmasın” isterler. Bunun yolu da mümkün olduğu kadar doğal, kişinin yüz hatları ve cilt yapısı ile uyumlu burunlar yapmaktan geçer. Fakat günümüzde estetik olarak belirgin bir şekilde öne çıkan burunlara sahip olmak isteyen bireylere rastlamak mümkündür.

  Rinoplasti hastaları bütün dikkatini burnuna vermiş, yıllarca burnundaki kusuru çok kere incelemiş kişilerdir. Bu nedenle ilk düşünceleri yüz hatları ile uyumlu bir burun yerine çok güzel görünen hatta güzelliği ile dikkat çeken bir buruna sahip olmaktır ki, bu da çok anlaşılır bir ruh halidir.

  Oysa ki rinoplasti, burnun estetik olarak yeniden biçimlendirilmesinden çok daha fazlasına denk gelir…

  Rinoplasti Ne Demek?

  Latincede burun anlamına gelen Rhino kelimesinden türetilmiş olan Rinoplasti, estetik burun ameliyatının estetik/plastik/rekonstrüktif cerrahi literatüründeki adı ve dünya genelindeki yaygın kullanım şeklidir.

  Temel amacı burun görüntüsünü yeniden biçimlendirmek üzerine kuruludur. Özellikle hasta bakımından rinoplasti, büyük oranda burnun görüntüsüyle ilgilidir fakat cerrah açısından estetik düzenleme rinoplastinin en önemli kısmı olmakla birlikte tek konusu değildir.

  Burun Estetiği (Rinoplasti) Nedir?

  Burun estetiği ya da literatürdeki adıyla rinoplasti burun sırtı, burun ucu, burun boyu ve büyüklüğü ile ilgili görsel şikayetleri gidermek üzere, açık ya da kapalı tekniklerle gerçekleştirilebilen cerrahi uygulamadır. Burun, hastanın beklentisi dikkate alınarak, yüz hatları ile uyumlu olacak şekilde, yeniden biçimlendirilir.

  Düzgün ve yüzün anatomik yapısı ile uyumlu bir buruna sahip olmak, altın oran olarak bilinen güzellik ölçüsüne yakın bir yüz ifadesi elde etmemizi sağladığından, burun, yüzün estetik görüntüsünde önemli kıstaslardan biridir.

  Bu nedenle kozmetik amaçlı operasyonlar arasında burun estetiği ameliyatı, tüm dünyada en çok gerçekleştirilen estetik operasyonlar içinde ilk sıralarda yer alır.

  Burun koku duyumuzu çalıştıran, nefes alan, hareketli, aynı zamanda ısıdan etkilenen; kemik, kıkırdak ve yumuşak dokulardan oluşan son derece kompleks bir yapıdır. Rinoplasti tüm bu parametreler gözetilerek gerçekleştirilen, estetik ve efektif boyutları aynı derece önemli olan estetik ve fonksiyonel cerrahi uygulamalarını kapsar.

  Burun Estetiği Nasıl Yapılır?

  Burun estetiği, kapalı rinoplasti ve açık rinoplasti olmak üzere iki temel yaklaşımla gerçekleştirilir. Ameliyatın açık mı yoksa kapalı yöntemle mi yapılacağı ve hangi tekniklerin kullanılacağı, her rinoplasti hastasında kişiye özel olarak planlanır.

  Burun sırtının biçimi, cilt yapısı, burun ucunun mevcut durumu, burnun hacmi ve yüze oranı gibi birçok estetik değerlendirmeye bağlı olarak, en doğru formülü oluşturmak, başarılı bir burun estetiği ameliyatı gerçekleştirmeyi yarı yarıya garanti altına almak demektir.

  Rinoplasti başlığı altında Tipplasti/burun ucu estetiği, revizyon rinoplasti, açık teknik septoplasti gibi alt dalları da olan rinoplasti ameliyatları, lokal ya da genel yaklaşımlar dahilinde farklı teknik ve yöntemlerle, çok çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir.

  Rinoplasti Ameliyatlarında Kullanılan Cerrahi Teknikler

  Açık rinoplasti ve kapalı rinoplasti, burun estetiği ameliyatlarında kullandığımız iki temel tekniktir.

  Burun anatomisi, cilt yapısı ve diğer estetik parametreler göz önünde bulundurularak açık ya da kapalı burun estetiği ameliyatlarından uygun olanı, hastanın talebine en yakın sonu elde edecek şekilde, cerrah tarafından belirlenir.

  Açık Burun Estetiği Nedir, Nasıl Yapılır?

  Tüm dünyada gerçekleştirilen burun estetiği ameliyatlarının yüzde yetmişlik bir kısmı açık teknikle yapılmaktadır. Bunun nedeni, kapalı rinoplasti her burun için uygun yöntem değildir. Açık rinoplasti burun anatomisini görerek müdahale etme şansı verdiği için operasyonun olanaklarını genişletir ve kalın derili burunlarda bir miktar yumuşak doku alma imkanı sağlar.

  Özellikle kalın derili burun ameliyatlarında, büyük ve yüksek kemerli burunlarda açık rinoplasti tercih edilir. Gene de ameliyat yöntemi, doktorlar arasında tartışmaya açık bir konudur.

  Estetik burun ameliyatında yakın zamana kadar tek geçerli yöntem olan açık burun ameliyatı, klasik rinoplasti yöntemidir. Burun altından açılan kesilerle cilt kaldırılarak, genel anestezi altında yapılır.

  Açık rinoplasti ameliyatı ile burun kemiği ve kıkırdak dokular yeniden şekillendirilir, burun içi kemik ve kıkırdak eğriliği dediğimiz deviasyon ya da burun eti gibi solunum sorunlarına yol açan fonksiyonel problemler ortadan kaldırılmaktadır.

  Burun ucu estetiği, burun kemeri estetiği, burun küçültme, burun kısaltma, burun ucu kaldırma, burun eğriliği gibi çok çeşitli problemlerin giderilmesinde açık rinoplasti ameliyatları uygulanmaktadır.

  Önemli olan doğru burun için doğru tekniğin seçilmesi ve mümkün olan en iyi şekilde operasyonun gerçekleştirilmesidir.

  • Açık Rinoplasti Avantajları:

  Açık rinoplasti, burun anatomisini tıpkı bir lego gibi yeniden kurma imkanı verir. Kemik, kıkırdak ve bağ dokuları yeniden kurgulamak istediğimizde, açık yöntem tercihimizdir.

  Kapalı rinoplasti tekniğine göre açık rinoplasti yönteminden hakimiyet alanımız daha rahattır. Açık burun ameliyatında çalışmak kolay olduğundan burna dileğimiz şekli verebiliriz ve fonksiyonel olarak kusursuz çalışan bir burun yapabiliriz.

  Açık burun ameliyatı sonrası iz, çıplak gözle görülemeyecek kadar zayıftır. Burun altındaki bu küçük kesi, ancak çok yakından bakıldığında fark edilir. Bu yanıyla da kapalı yöntemden çok büyük bir farkı yoktur.

  • Açık Rinoplasti Dezavantajları:

  Kapalı yönteme göre doku travması fazladır. Açık rinoplasti sonrası ödem, morluk, şişlik kapalı yönteme göre daha sık olur. Burun ameliyatı sonrası şişlik, çok normal bir sonuçtur. Cilt yapısına ve gerçekleştirilen operasyonun içeriğine bağlı olarak şiddeti her vakada değişir.

  Kapalı Burun Estetiği Nedir, Nasıl Yapılır?

  Kapalı rinoplasti tekniği, kesi açılmadan yapılır. Ufak müdahalelerle düzeltilmesi mümkün olan burunlarda, burun deliklerinden açılan küçük kesiler sayesinde kapalı olarak gerçekleştirilen estetik burun ameliyatı tekniğidir.

  Burun ucuna müdahale gerektirmeyen, önden bakıldığında güzel göründüğü halde profilden yüksek ya da kemerli görünen burunlarda, kapalı burun estetiği ile burun sırtını düzeltmek mümkündür.

  • Kapalı Rinoplasti Avantajları:

  Kapalı rinoplasti sonrası morarma ve şişlik daha az olur. İyileşme süreci açık burun ameliyatına oranla daha kısadır.

  • Kapalı Rinoplasti Dezavantajları:

  Kapalı burun estetiği herkes için uygun yöntem değildir, burun ucunun yeniden yapılması gereken durumlarda açık burun ameliyatı geçerli cerrahi tekniktir.

  Burun kemiğinden parça çıkararak uyguladığımız kapalı rinoplasti ameliyatı ile yapabileceklerimiz, teknik olarak sınırlıdır.

  Rinoplasti Yaklaşım Yöntemleri

  Rinoplasti ameliyatlarında, burun kemiği ve yumuşak dokulara şekil vermek üzere hem açık hem de kapalı yöntemde kullandığımız 4 teknikten söz edebiliriz:

  Ultrasonik Rinoplasti (Piezo Tekniği)

  Piezo yöntemi ile burun estetiği hem açık hem kapalı rinoplasti de kullanılmaktadır. Burun kemiğini şekillendirmede kullandığımız bu teknik, burun estetiğinde ameliyat travmasının azalmasını sağlar.

  Ultrasonik rinoplasti uygulamasında kullanılan piezo alet, ameliyat sırasında burun kemiklerine şekil verirken, yumuşak dokulara, damarlara ve sinirlere zarar vermez.

  Piezo burun estetiği ile  ince derili burunlarda ışık kırılmalarını reflekte edecek şekilde burun ucunda prizmatik kıvrımlar elde edebiliriz. Kalın derili burunlarda burun ucu ameliyatı sayesinde yumuşak dokuyu belli bir miktar inceltebiliriz.

  Konvansiyonel Rinoplasti (Klasik Rinoplasti)

  Klasik rinoplasti dediğimiz konvansiyonel estetik burun ameliyatı, hem açık hem de kapalı rinoplastide kullanılan, geleneksel yöntemdir.

  Mikrotur Rinoplasti

  Ameliyat sırasında düşük frekanslı ve yüksek frekanslı elmas ve karbit tur uçları kullanılarak burun kemiklerinin kırılmadan şekillendirilmesi ve fazlalıklarının alınması yöntemidir. Seçili vakalarda çok iyi sonuç verir. Her buruna uygulamak mümkün değildir.

  Kombine Rinoplasti

  Kombine rinoplasti, rinoplasti ameliyatlarında iki farklı prosedürü ifade etmek için kullandığımız bir terimdir.

  Ultrasonik, mikrotur ve klasik yöntemleri birleştirerek uyguladığımız cerrahi yaklaşım, kombine rinoplasti olarak ifade edilir. Hem piezo hem de tur, aynı anda kullanılabilecek cihazlardır. Deneyim ve teknolojinin bir araya gelmesi, her hastayı aynı teknikle ameliyat etmek yerine, kişiye özel yaklaşımlar planlama imkanı verir. Böylece maksimum fayda sağlayacak prosedürler kurgulayabiliriz.

  Kombine rinoplasti aynı zamanda rinoplasti, dolgu, botulinum toksin enjeksiyonu, ip askılama ve benzeri diğer yüz estetiği kompanentlerinin, aynı cerrahi seansta gerçekleştirmesi durumunu ifade etmek için kullanılmaktadır.

  Burun Estetiği Ameliyatı Çeşitleri

  Burnun yapısı, işlem uygulanacak bölgesi, kaçıncı ameliyat olduğu ve işlem yöntemine göre değişen burun estetiği ameliyatı çeşitleri.

  Septoplasti (Deviasyon Ameliyatı)

  Septoplasti, deviasyon dediğimiz burun içindeki bozuklukların giderilmesi amacıyla gerçekleştirilen burun ameliyatıdır. Deviasyon ameliyatlarında burnun dış görüntüsüne müdahale edilmez.

  Septum, burnun iç kısmında yer alan ve simetrik olarak burnu ikiye bölen, kısmen kemik kısmen kıkırdaktan oluşan yapının adıdır. Doğuştan ya da zaman içerisinde geçirdiği travmalar nedeniyle bu yapının eğrilmesine septum deviasyonu, bu eğriliği düzeltmek için yapılan operasyona da septoplasti denir.

  Deviasyon/septoplasti sonrası dış görünüş ile ilgili herhangi değişiklik söz konusu değildir. Tamamen fonksiyonu iyileştirmek için yapılan cerrahi müdahaledir. Morluk ve şişlik olmaz.

  Septorinoplasti

  Septorinoplasti de ise sadece fonksiyonel olarak değil biçimsel olarak da düzeltilen burnun hem estetik olarak yüze uygun olmasını hem de fonksiyonel olarak optimal düzeyde çalışmasını hedefleriz.

  Tipplasti (Burun Ucu Estetiği)

  Tipplasti, sadece burun ucu cerrahisidir. Burun ucu düşüklüğü, burun ucu eğriliği gibi sorunları ortadan kaldırmak için burun ucuna yönelik operasyonları kapsar.

  Burun ucundaki kusurlardan kurtulmak isteyen fakat burun sırtında memnun olan hastalarda da tipplasti son zamanlarda yaygın olarak uygulanır hale gelmiştir.

  Burun ucu estetiği, burun ucunu oluşturan kıkırdak yapının yeniden biçimlendirilmesini gerektirdiği için genellikle açık tipplasti yöntemi kullanılır.  Düşük burun ucu kaldırılır, eğrilikler düzeltilir, burun ucu büyükse küçültülür, asimetri sorunları giderilir, dudak ve burun ucu mesafesi estetik orana yaklaştırılır.

  Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi/FESS Sinüzit Ameliyatı

  Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi (FESS) yüzümüzde bulunan ve çok ciddi bir anatomik nokta olan sinüslerde, endoskopik sistemlerle elde edilen görüntüler monitörden izlenirken küçük ve hassas cerrahi aletler kullanılarak yapılan bir başka burun ameliyatı türüdür.

  Revizyon Rinoplasti

  Daha önce rinoplasti geçirmiş hastaların, estetik görüntüden hoşlanmadıkları için ve/veya burnun fonksiyonel yetersizliklerinden rahatsız olmaları nedeniyle ya da her iki şikayetin aynı anda söz konusu olmasına bağlı olarak, burun ameliyatının tekrar edilmesini gerektiren durumlarda yapılan ikinci burun ameliyatı, revizyon rinoplasti olarak geçer.

  Ameliyatsız Burun Estetiği

  Enjeksiyon burun estetiği şeklinde de tabir edilen ameliyatsız burun estetiği, cerrahi bir işlem değildir. Yapılan dolgu uygulaması, burnun şekilsel bozukluklarını düzeltmeye yarar. Burun dolgusu, sınırlı ve geçici bir fayda sağlar. Günümüzde ameliyat korkusu olan bireylerin, giderek daha çok tercih ettiği bir yöntemdir. Burun orta hattında yer alan problemleri gidermek için kullanılır. Profil görüntüsünde belirgin bir iyileşme ve düzelme sağlar.

  Etnik Rinoplasti

  Burun şekli ve yüz yapısı, iklime ve coğrafi koşullara göre değişiklikler gösterir. Etnik rinoplasti, Uzak Doğulu ya da Afro-Amerikan bireylerin, zayıf kıkırdak yapılı küçük burunlarının, yüz hatları ile uyumlu olacak şekilde, belirgin ve daha büyük görünmesini hedefleyen, estetik yaklaşımdır.

  Etnik rinoplasti operasyonu ile geniş burun delikleri küçültülür. Sığ burun kökü ve burun sırtı kıkırdak greftler ile  desteklenir. Düşük burun ucu optimum seviyeye getirilir. Tüm bunlar yapılırken çene ve alın bölgesi ile uyumlu bir görüntü elde etmek, gözetilir.

  Kıkırdak desteğinin  zayıf olması temel problem olduğundan, güçlü kıkırdak destekler elde etmek amacıyla, genellikle kişinin kendi kıkırdak dokusu kullanılır. Nadiren kadavra kıkırdakları da kullanılabilmektedir. Ciddi bir deneyim ve hassasiyet isteyen etnik rinoplasti ameliyatlarında yüz güldürücü sonuçlar elde etmek mümkündür.

  Burun Problemine Göre Rinoplasti Türleri

  Eğri Burun Estetiği

  Eğri burun, karşıdan bakıldığında sağa veya sola kayan ya da ikisini bir arada içeren s şeklinde eğrilikler oluşturan, deforme burun biçimidir.

  Düzeltmek oldukça meşakkatli ve zor bir iştir. İnce ve titiz bir çalışma ile arzu edilen kırıklar oluşturarak ve bir takım greftler kullanarak, burnu orta hatta getirmeye gayret gösteririz.

  Bu tip burunlarda genellikle tercih ettiğimiz yöntem septorinoplasti cerrahi işlemidir.

  Kemerli Burun Estetiği

  Burun kemeri, profil görüntüsünü deforme eder. Kemerin yükseklik derecesine bağlı olarak bu deformitenin yol açtığı estetik efektin şiddeti değişir. Gözler, çene ucu ve dudakların duruşu, büyük bir çıkıntının gölgesinde kalır ve olduğundan farklı görünürler.

  Genellikle ergenlik döneminde, sonradan ortaya çıkan burun kemeri, giderek büyüyebilir ve burun kusurları arasında en çok rahatsız eden şey, burun kemeridir.

  Burun kemerini açık burun estetiği ya da kapalı rinoplasti ameliyatı ile düzeltebiliriz. Kişiye uygun teknikle gerçekleştirilen burun ameliyat sonrası profil görüntüsü tamamen değişir.

  Burun sırtındaki kemerin gitmesi ve burun ucunun yeniden konumlanması sayesinde kaş arasından çene ucuna kadar ki hatta, estetik olarak kusursuz bir çizgi elde etmiş oluruz.

  Kırık Burun Ameliyatı

  Fiziksel müdahale, darbe, trafik kazası gibi travmalar sonucunda burnun işlevsel ve biçimsel olarak yeteneklerinin zayıflaması veya tam anlamıyla kaybolduğu tip burunlardır.

  Burun Deliği Problemleri

  Karşıdan bakıldığında burun deliği kenarlarında görülen çentiklenmeler ve burun deliklerinin belirgin şekilde görünür olması, burun ucu kıkırdağının kaymasına bağlı olarak çok belirgin burun deliği asimetrileri, burun kanatlarının çok yayvan ve/veya geniş olması gibi problemlerin düzeltilmesi, burun deliği estetik problemleri dahilinde değerlendirilir.

  Nefes Alamayan Burun

  Burun içi kemik ve/veya kıkırdak eğriliklerine bağlı olarak burnun içindeki konkaların şişmesi, patolojik bir bulgu olan poliplerin varlığı, sıkılmış burun görüntüsüyle beraber ortaya çıkan valf problemleri, burundan nefes alma güçlüğüne yol açan belli başlı sorunlardır.

  Doğru bir ameliyat öncesi süreci ve planlaması ile rinoplasti işlemi sırasında bu sorunlar giderilir.

  Düşük Burun Ucu (Tipplasti)

  Yandan bakıldığında, burun tabanından burun ucuna kadar olan yüksekliğin, dudaklarla belli bir açı yapması gerekir. Bu açının daralması, burun ucunun dudağa yakınlaşması ile belirgin hale gelir. Uzun burunlu hastalarda bu açının daraldığını net olarak gözlemlemek daha kolaydır.

  Tipplasti ameliyatı ile düşen burun ucunu, olması gereken anatomik pozisyona getirerek hem görsel hem de fonksiyonel iyileşmeyi belirgin şekilde düzeltmek mümkündür.

  Gergin Burun

  Burnun kıkırdak ve kemik bölgede kemer oluşturacak şekilde yükselmesiyle burun ucunu uzun ve düşük gösterecek bir biçim alması ile karakterize durumdur.

  Kısaca, zarfına büyük gelen bir mektup görüntüsü şeklinde tanımlanabilir. Hastaların çoğunda, yandan bakıldığında kanca görünümlü bir burun sırtı söz konusudur.

  Problemi doğru tespit ederek anatomiye uygun bir şekilde burun kıkırdak ve kemik yapısının cilde uygun hale getirilmesi sayesinde istediğimiz görüntüyü elde edebiliriz. Bir diğer tabirle, gergin burun ameliyatı, elbiseyi, vücuda adapte etme biçimidir diyebiliriz.

  Geniş Burun

  Burun olması gerekenden genişse, yüzün estetik olarak çekici ve güzel bulunması noktasında belirleyici ve evrensel kıstas olan altın oranda sapma meydana gelebilir.

  Örneğin, burun kanatlarının duruşu iki göz arası mesafeyi aşıyorsa ki, bu durum etnik burunlarda ve burun yüksekliği kısa olduğunda veya travmatik burunlarda sıkça görülür, burun kanatları yayılır ve kalınlaşır. Bu da oldukça büyük burun deliklerine neden olur ve altın oran bozulur.

  Aynı şekilde problem doğru tespit edilip, doğru teknikler ve estetik yaklaşımlar ile burun kanatlarında istediğimiz görüntüye ulaşabiliriz. Bazen burun genişliği sadece burun kemiklerinin genişlemesi nedeniyle oluşabilir, bu durumu da yan duvar estetikleri ile gidermek mümkündür.

  İnce Derili Burun Estetiği

  Bazen burnun cildi o kadar incelir ki alttaki kemik ve kıkırdak iskeleti tümüyle ortaya çıkar. Bu nedenle ince derili rinoplasti ameliyatlarında dikkatli çalışmak önemlidir. Küçük kusurların çok büyük görüneceğini unutmadan maksimum hassasiyetle ve doğru greftleme yöntemleri ile gerçekleştirilmelidir.

  Kalın Derili Burun Estetiği

  Hasta sahip olduğu cilt yapısını değiştiremeyeceği için öncelikle mevcut durumu kavramalıdır ki, bu noktada hekimin sorumluluğu artar. Gerçekçi bir beklenti noktasında doktor ve hastanın birbirinin anlaması son derece önemlidir. Aksi halde hayal kırıklıkları yaşanabilir.

  • Kalın derili ama estetik olarak son derece güzel görünen bir buruna sahip olmak gayet mümkündür.
  • Kalın derili hastalarda, cildi olabildiğince inceltip cilt altı dokuyu fizyolojik sınırlara indirgemek ve  doğru kıkırdak greft tekniklerini kullanarak belirgin tip definasyonu elde etmek mümkündür.

  Bazı hastalarda ameliyat sonrası iyileşme sürecini, cilt altı enjeksiyonları ile desteklemek gerekebilir.

  Erkek Burun Estetiği

  Burun estetiği erkek için o kadar da önemli değil gibi düşünülür oysa burnundan memnun olmayan fakat estetik ameliyat olmaktan çekinen birçok erkek, sonucun doğal olacağından emin olsaydı, burnunu yaptırmak isterdi…

  Erkekler arasında burun estetiği yaptıranların sayısı hala daha kadınlara göre çok düşüktür fakat her geçen gün çoğaldığını söyleyebiliriz.

  Genellikle çok uzun, çok büyük burunlar, belirgin bir şekilde deforme ya da ekstrem derecede kemerli burunları olan erkekler, burun estetiği için doktora başvurmaktadır. Ufak kusurlar, erkek yüz hatları içinde estetik olarak tolere edilir fakat kusursuz bir burun hayal eden erkekler de açık ya da kapalı rinoplastinin tüm imkanlarıdan yaralanabilirler.

  Erkek hastada burun estetiğinin anahtar noktası maskülen görüntüyü korumaktır ve erkeklerde burun estetiği yapılırken dudak ile burun arasındaki açının 95 dereceyi geçmemesine özen gösterilmelidir.

  Kadın Burun Estetiği

  Kadınlarda burun estetiği, birçok farklılıklar barındırır. Yüzü, altın orana yaklaştırmak temel hedeflerden biri olmakla birlikte, hastanın istekleri, kabul edilebilir sınırlar içerisinde kalmak koşuluyla,  önemsenmelidir.

  Bazı hastalar oldukça kalkık, fazla kavisli, estetik olduğu belli olan, fındık gibi burunlar isterken bir grup hasta, dikkat çekmeyen doğal burunları tercih etmektedir.

  Kadınlarda burun dudak açısı, 105 dereceye kadar normal kabul edilir fakat 115 dereceye kadar zorlandığı vakalara sıkça rastlanmaktadır. Barbie burun, Hollywood burun, iş kadını burnu, fındık burun, prenses burnu gibi terimlerle tanımlanmaya çalışılan, oldukça geniş yelpazede kadın burun tipi vardır.

  Kadın burun estetiği planlamadan önce hastanın beklentisi, nasıl bir burun istediği çok iyi anlaşılmalı ve analizler titizlikle yapılmalıdır.

  Sadece burun analizi değil, yüz analizi de yapmak gerekir. Çene, yanak, elmacık kemiği, alın gibi bölgelerdeki estetik uyumsuzluklar tespit edilmeli, ve çözüm formülleri önerilmek son derece önemlidir.

  Rinoplasti öncesi sonrası, açık ve kapalı yöntemde farklı şekilde ilerler.

  Burun Estetiği Öncesi

  Rinoplasti öncesi detaylı muayene ve hastanın estetik beklentilerinin net olarak kavranması, sürecin en önemli ayağıdır. Ameliyatın içeriğine göre, açık ya da kapalı olarak hangi tekniklerle gerçekleştirileceği bu aşamada, hasta ile karşılıklı mutabakat sağlanacak şekilde belirlenir.

  Burun Estetiği Sonrası

  Burun estetiği sonrası bir gece hastanede gözetim altında geçirilir. Bu aynı zamanda ilk gecenin ağrısız ve konforlu atlatılması açısından hastayı rahatlatır. Buz uygulaması doğru şekilde uygulanır ve takip edilir. İkinci günden itibaren ağrı hafiflemeye başlar.

  Kullanılan teknik, doktorun deneyimi, el becerisi, nasıl bir burun estetiği protokolü uygulandığı gibi birçok parametreye bağlı olarak burun estetiği sonrası burnun oturması ve burun estetiği ay ay değişimi, ufak farklar gösterir.

  Başarılı bir burun ameliyatı sonrası, herhangi bir komplikasyon gelişmediği takdirde sürecin nasıl ilerlediğini, burun estetiği sonrası başlığı altında en çok sorulan sorularla cevaplayabiliriz…

  Burun Estetiği Ne Kadar Sürer?

  Burun estetiği cerrahın yöntem ve tecrübesi ile ilişkili olduğu kadar vakanın zorluğu ile de alakalıdır. Süre değişkenlik göstermekle beraber bizim pratiğimizde yaklaşık 2 saat civarındadır.

  Burun Estetiği Sonrası Burun Ucu Top Gibi

  Ameliyat öncesi nasıl bir burun ucu hayal ettiğimiz çok iyi anlamamız gerekir. Sivri veya yuvarlak burun ucu örnekleri gösterilip hastanın fikri sorulmalıdır ve doğru cerrahi yöntem uygulanmalıdır. Yine de bazı hastalarda ameliyat sonrası supratip ödem olabileceği unutmamalıdır. Bu durumda sabırla ödemin geçmesini beklemek doğru bir yaklaşım olacaktır.

  Burun Estetiği Sonrası Burun Kanatlarında Asimetri

  Burun kanatlarında asimetri dikkatle incelenmesi gereken bir konudur. Ameliyat öncesi analizinde ve çekilen fotoğraflarda bu patolojinin varlığına dikkat edilmelidir ve yüz asimetrisi araştırılmalıdır.

  Çeşitli greft teknikleriyle bu sorunun önüne rahatlıkla geçilebilir. Ancak ağır yüz asimetrisinde sonuçlar her zaman mükemmel olmayabilir.

  Burun Estetiği Sonrası Burun Ucu Kalkıklığı Ne Zaman İner?

  Burun ameliyatı sonrasında ilk 6 ay içerisinde, ödemin geçmesi sebebiyle, burun ucu 1-2 milim aşağı iner. Birinci yılın sonunda nihai konumunu alacaktır.

  Burun Estetiği Sonrası Burun Ucu Sertliği Ne Zaman Geçer?

  Rinoplasti sonrası burun ucu sertliğinin 1-1.5 yıl içerisinde geçmesini bekleriz.  Ancak kalın derili burunlarda bu süre çok daha uzundur.

  Burun Estetiği Sonrası Nefes Alma Ne Zaman Düzelir?

  Tamponlar çıktıktan hemen sonra nefes almanız sorunsuz ve eskisinden çok daha rahat olması gerekir. Ancak burnun dışındaki şişlikler, burun boşluklarını da etkileyeceği için birkaç ay sonraki sonuçlar çok daha yüz güldürücü nitelikte olacaktır.

  Burun Estetiği Sonrası Ödem Nasıl Atılır?

  Burun estetiği sonrasında cilt tipiniz ve ameliyat tekniğine göre doktorunuz size en uygun yöntemi söyleyecektir.

  Burun Estetiği Sonrası Ödem Ne Zaman Geçer?

  Burun estetiği sonrası ödemin büyük bir kısmı operasyondan sonraki ilk 3 ay için atılır, 6 aya kadarki iyileşme dönemi yoğun ödem atma sürecidir. Tamamen atılması 1 yıl, bazı vakalarda biraz daha uzun zaman alır.

  Burun Estetiği Sonrası Burun Tam Şeklini Ne Zaman Alır?

  Bir yıl sonra son şekline çok yakın bir hal almış olur, 2 yılın ardından tam şeklini alır.

  Burun Estetiği Ne Kadar Sürede İyileşir?

  Burun estetiği sonrasında %99 iyileşme ilk 1 yıl içerisinde gerçekleşir. %100 iyileşme, cildin yaşlanacağı öngörüsü dahilinde ömür boyu devam edecek bir süreçtir.

  Burun Estetiği Sonrası Burun Ucu Şişliği Ne Zaman İner?

  Çoğunlukla ilk 1-2 ay içerisinde iner fakat ısrarla birinci yılın sonunu beklemek gereklidir.

  Burun Estetiği Sonrası Burun Ne Zaman Küçülür?

  Rinoplasti ameliyatından sonra ödemin maksimum seviyeye ulaşması ameliyat sonrası 2. günün akşamına denk gelir. Bu andan itibaren ödem her geçen saat ve gün, hızla kaybolmaktadır.

  Burun Estetiği Sonrası Dikiş İzi Ne Zaman Geçer?

  Günümüzde kullanılan cerrahi malzemeler ve teknikler sayesinde dikiş izi eskisi kadar büyük bir sorun olmaktan çıkmıştır. Açık burun estetiğinden kalan iz, birkaç ay sonra çıplak gözle fark edilemeyecek kadar silikleşir.

  Burun Estetiği Yaş Sınırı Nedir?

  Yasal olarak 18 yaşından gün almış herkes kendi iradesi ile burun estetiği ameliyatı olabilir . Ancak çok büyük burunlar ve yüz gelişimi  tamamlanmış hastalarda bu yaş sınırı, ebeveyn onayı ile 16 yaşa kadar inebilir.

  Rinophilosophia

  “ Rhinoplasty Sine qua non magical art.”

  Mesleğinde kendine özgü bir bakış açısı olan icracılar, yaptıkları işin bir felsefesi olduğunu düşündükleri için diğerlerinden ayrılırlar.

  Cenk Teker, rinoplastinin felsefesi üzerine yoğunlaşmış bir cerrahtır.  Felsefenin getirisi olan bilgeliği ve bilgelik sevgisini ameliyatlarına uyarlamak, Türkiye’nin sayılı cerrahlarından Cenk Teker’in mesleki bakış açısı ve cerrahi yaklaşımında hedeflerinden biridir.

  Bu bağlamda geliştirmiş olduğu Rinophilophia düşüncesi yolunda emin adımlarla ve keyifle  ilerlerken en büyük motivasyonu, hastalarının yüzünü güldürmek ve mutlu etmektir. Rinoplasti yapmaktan duyduğu keyif, mesleki haz ve hasta memnuniyeti, Cenk Teker’e göre burun estetiği felsefesinin yolunu aydınlatan ışıktır.

  Rinophilosophia Nedir?

  Rinophilosophia, burun estetiğinin felsefesidir ve bize göre bazı esaslara dayanır. İçinde sanatın, tekniğin, görsel argümanların ve canlı dokunun bulunduğu bir felsefedir. Estetikten asla ayrılmayan etik ile birlikte animist ve vitalist bir ilerlemedir rinoplasti.

  En önemlisi, hasta ve doktorun “anlama sanatında” buluşmasıdır. Anlamanın önemi ölçülü olanı kavramayı, uygunlukta ortaklaşmayı sağlamasından kaynaklanır. Platon’un da söylediği gibi “Her şeyde ölçü ve oran, erdem gibi güzelliği de oluşturur.”

  Rhinophilosophia, hastanın isteklerini göz ardı etmez ancak bu isteklere mutlak teslimiyetle de yaklaşmaz. Amacımız, o günün ve geleceğin beklentilerini ön görmeye çalışmaktır.

  Rinoplasti, canlı bir dokunun her geçen gün yaşlanacağı gerçeğini unutmadan gerçekleştirilmelidir. Adaptif bir sürecin yıllar içinde vücut bulmasına gereksinim duyan rinoplasti ameliyatlarında bizim felsefemizi /Rinophilopshia’mızı oluşturan önemli kriterler, şunlardır:

  Hasta Memnuniyeti Önceliğimizdir!

  Yaptığınız burun, hastanın hayatı boyunca her sabah aynada göreceği kendi burnudur. Dolayısıyla önemli olan hastanın burnuyla mutlu olmasıdır.

  Doktorun estetik ya da teknik olarak kendi fikrini, metodunu, beğendiği burun şeklini dayatması, belki estetik olarak sorunsuz bir burun elde etmesini sağlar ama hasta bu burundan memnun değilse, sonuç maalesef başarısız sayılır…

  Doğal Burun Estetiği

  Rinophilosophia, daha önce estetik kusuru ile öne çıktığı için görüntüsünden rahatsız olduğunuz burnu, son derece doğal ve yüz hatları ile uyumlu hale getirmeyi hedefler.

  Öyle ki burun artık yüzün belirgin bir öznesi olmaktan çıkar ve bütünsel güzelliğinizin belli belirsiz bir parçası haline gelir. Bizim burun estetiği felsefemiz, bu nedenle doğallık üzerine kurulur.

  Fonksiyonel Olarak Sağlıklı ve Çalışan Bir Burun

  En iyi burun estetiği doktoru herkese göre değişir fakat en iyi burun, tartışmasız olarak, çalışan burundur!

  Kusursuz görünen ama nefes alamadığınız bir burun, sizi yeniden ameliyat masasına getirecektir. Bu nedenle bizim burun estetiği felsefemiz fonksiyonel olarak sağlıklı burunlar yapmayı, estetik burun ameliyatının ayrılmaz bir parçası olarak kabul eder.

  Kişiye Özel Estetik Burun Ameliyatı

  Herkese aynı teknikle benzer burunlar yapmak yerine, kişiye özel estetik yaklaşımlarla, en doğru tekniği tespit etmek ve tıpkı doğal burunların biricikliği gibi kişiye özel burun yapmak, Rinophilosophia’nın temel prensiplerinden biridir.

  Burun Estetiği Fiyatları

  Burun estetiği fiyatları rinoplasti hastaları için önemli konuların başında gelir, haliyle burun estetiği ne kadar sorusu sıklıkla duyduğumuz sorulardandır.

  Burun estetiği fiyatları vaka bazında değişir. Kullanılacak teknik ve hastanın arzu ettiğine en yakın sonucu elde etmek amacıyla tercih edilecek yöntemler, her burun ameliyatında farklı prosedürler gerektirir.

  Burun estetiğinde fiyatı belirleyen bir başka önemli konu ise klinik ve doktor tecrübesidir. Bu nedenle burun estetiği İstanbul içinde rinoplasti ameliyatı yapan doktorlar arasında çok geniş bir fiyat yelpazesine yayılır.

  Önemli olan sonuçtan memnun kalacağınız, sağlıklı ve yüzünüze en çok yakışan burnu yapacak doktorla buluşmaktır.

  Burun estetiği fiyatları hakkında detaylı bilgi almak ve merak ettiğiniz diğer konularda danışmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz…

  Go To Top